KUTSU KUVATAITEILIJOILLE

Kainuun sote kutsuu kuvataiteilijoita ilmoittautumaan Kainuun uusi sairaala - prosenttitaidehankkeen taiteilijapankkiin. Taiteilijapankkiin voivat ilmoittautua kainuulaisten ja alu- eella vakinaisesti asuvien lisäksi kuvataiteilijat, joiden tuotannossa korostuvat hankkeen teemat ja tavoitteet. Taiteilijapankki avautuu 8.11.2017 ja sulkeutuu 8.12.2017.

Kainuun uusi sairaala

Kainuun keskussairaalan tilat ja toiminnot uudistuvat vuoteen 2021 mennessä. Hanke toteutetaan yhteisvastuullisella allianssimallilla, jonka osapuolina ovat Kainuun sote-kuntayhtymä, Sweco, Caverion ja Skanska. Uudessa sairaalassa asiakkaat saavat palvelua valoisassa ja viihtyisässä, asiakaslähtöisessä hoitoympäristössä, jossa korostuvat turvallisuus, esteettömyys ja kuntoutumisen tukeminen.

Taidehankkeen teema ja tavoitteet

Kainuun uuden sairaalan puurakentamista, materiaalivalintoja ja sisustuskokonaisuutta täydentää prosenttitaidehankkeen teema ”Sydän metsässä”. Taide luo sairaalaan virkistäviä ja kannustavia ympäristöjä, joissa edistetään asiakkaiden, omaisten sekä henkilökunnan hyvinvointia.

Taidehankinnoissa pyritään luomaan kokonaisuus, jossa kainuulaisten metsäsuhdetta on käsitelty laajasti: menneisyydestä tulevaisuuteen sekä todellisuudesta surrealismiin ja fantasiaan. Tämä monitasoinen ja vuorovaikutteinen matka alkaa sairaalan piha-alueelta ja jatkuu sisätiloihin.

Taiteilijavalinnat

Tilausteosten taiteilijavalinnat tehdään tammikuussa 2018. Taiteilijapankkiin ilmoittautuneista taiteilijoista osa kutsutaan valitsijaraadin haastateltaviksi. Taiteilijavalinnoissa painotetaan kainuulaisia kuvataiteen ammattilaisia. Valinnat tehdään taiteilijoiden aiemman tuotannon ja haastattelun perusteella. Innovatiivisuus ja kiinnostus sosiaali- ja terveysalalle suuntautuviin taideteoksiin ovat myös valinnoissa arvostettavia tekijöitä.

Hankkeeseen valitut kuvataiteilijat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä tilaajan, rakentajan ja suunnittelijoiden kanssa.

Taideteosten hankinta

Kainuun uuden sairaalan prosenttitaidehankkeen kokonaisbudjetti on 400 000 euroa. Taidetta hankitaan sisä- ja ulkotiloihin. Kohtaamisista taiteen kanssa pyritään saamaan uudenlaisia ja yllätyksellisiä.

Sairaalaan tilataan sekä rakennukseen integroituvia taideteoksia että itsenäisiä teoksia. Hanke on kiinnostunut mm. valo-, bio-, ympäristö-, lavastus-, kuvanveisto- ja mediataiteesta. Biotaide käsitetään tässä yhteydessä orgaanista aineistoa hyödyntäväksi, ihmisen ja ympäristön suhdetta kommentoivaksi taiteeksi.

Tilaaja arvostaa taideteoksissa korkeaa taiteellista laatua, moniaistisuutta, vuorovaikutteisuutta, rakennukseen ja materiaaleihin integroitavuutta sekä visuaalista ja sisällöllistä leikittelyä.

Uuteen sairaalaan tullaan sijoittamaan teoksia myös Kainuun soten taidekokoelmasta sekä mahdollisia lahjoitus- ja deponointiteoksia.

Taiteilijapankkiin ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Kainuun uusi sairaala -taiteilijapankkiin Open Curat -tietokannan kautta: kainua.opencurat.com

  • Huomioi hankkeen teema tuotannon esittelyssä.
  • Ilmoittautumisen eräpäivä on 8.12.2017.

Infotilaisuus

Taidehankkeen infotilaisuus taiteilijoille järjestetään 21.11. klo 10 - 12 Kainuun keskussairaalalla, Kainua-allianssin projektitoimistolla. Tilaisuuteen ilmoittautuminen 16.11. mennessä: uusisairaala@kainuu.fi (tarkemmat saapumisohjeet lähetään ilmoittautuneille).

Lisätietoja: